Cookie beleid Sportlust'46

De website van Sportlust'46 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

AVG

AVG

Als Sportlust '46 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op deze website.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij o.a. gebruik van bijvoorbeeld een derde partij voor:

  • De ondersteuning van onze administraties en competities met behulp van Sportlink;
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
  • Het versturen van periodieke nieuwsbrieven.

Verwerkersovereennkomst
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Sportlust '46 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van je direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Intrekken toestemming
Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Foto-Video opnames
Voor het maken en publiceren van audiovisueel beeldmateriaal hoeft Sportlust ’46 vooraf geen toestemming te hebben van herkenbaar in beeld gebrachte betrokkenen. Er is hier sprake van wedstrijdverslaggeving, promotie van Sportlust ‘46 en/of beveiliging. Dit is een zogenaamde gerechtvaardigd belang. Sportlust ’46 mag in dit geval dus foto’s en beelden van wedstrijden en publiek publiceren of uitzenden, ook als daarbij spelers en/of toeschouwers herkenbaar in beeld komen. Dit geldt zowel voor Sportlust ’46 TV, Voetbal.tv en alle andere communicatiekanalen 

Vragen
Als je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

versie 2.1
december 2019

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!