Cookie beleid Sportlust'46

De website van Sportlust'46 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Ledenpas

Ledenpas

20200527_161754.jpg

Met de Sportlust '46 ledenpas hebben alle leden toegang tot de wedstrijden van ons eerste elftal, evenementen en toekomstige kortingen/acties bij geselecteerde sponsoren en/of bedrijven. De ledenpas is voorzien van een QR code die uniek is voor elk lid.

De ledenpas is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen geldig tijdens je lidmaatschap. Bij het beëindigen van je lidmaatschap zal de kaart geblokkeerd worden en dien je deze in te leveren bij onze Secretaris. Voor jeugdleden geldt dat de ledenpas niet overdraagbaar is aan de ouders of andere leden van het gezin.

Deze voorwaarden zijn in werking getreden op 23 oktober 2021. In deze voorwaarden leest u wat rechten en plichten zijn als houder van een Sportlust ‘46 ledenpas. Indien u vragen hebt kunt u contact opnemen met onze Secretaris

 

Voorwaarden ledenpas

 1. De ledenpas wordt uitgegeven door Sportlust ’46.
 2. De pas is en blijft ons eigendom. 
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ledenpas en het gebruik daarvan. 
 4. Het is van belang dat u uw ledenpas zorgvuldig en in overeenstemming met deze voorwaarden gebruikt. 
 5. Deze voorwaarden zijn vanaf 23 oktober 20121 van toepassing op alle ledenpassen. 
 6. De ledenpas kan worden verkregen bij het secretariaat op door de secretaris vast te stellen momenten. 
 7. Ieder lid heeft recht op één pas. 
 8. Het bestuur behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen, te weigeren een pas te verstrekken. 
 9. De ledenpas is strikt persoonlijk, het is niet toegestaan anderen van de pas gebruik te laten maken. Ter verificatie kunt u door Sportlust ’46 en sponsors/partners gevraagd worden om uzelf te legitimeren. 
 10. U gaat zorgvuldig om met de ledenpas en gebruikt de pas alleen voor het doel waarvoor hij is verstrekt. 
 11. U bent verantwoordelijk voor de ledenpas zodra u de pas heeft ontvangen. Vanaf dat moment ligt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de ledenpas bij u.
 12. Het is niet toegestaan uw ledenpas op enige wijze aan derden (door) te verkopen, te koop aan te bieden of te verstrekken. 
 13. Sponsors/partners van de ledenpas zijn ten alle tijden bevoegd om zonder opgaaf van redenen het verstrekken van de korting te weigeren. 
 14. Sportlust ’46 staat niet garant voor het verlenen van de korting en is daarvoor ook niet aansprakelijk. 
 15. Als u ontdekt dat uw ledenpas gestolen is of als u uw ledenpas verloren heeft, dan meldt u dit onverwijld aan de Secretaris.
 16. Na het melden van het verlies van de ledenpas kunt u bij de Secretaris een nieuwe pas aanvragen. De secretaris behoudt zich het recht voor om voor deze pas € 10,00 in rekening te brengen. 
 17. Het gebruiksrecht op uw ledenpas eindigt in de volgende gevallen:
  - Indien u de ledenpas vrijwillig aan de Secretaris overhandigt. (Opzegging door u)
  - Bij fraude of een redelijk vermoeden daarvan.
  - Indien u schriftelijk dan wel elektronisch heeft aangegeven niet akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
  - Indien u geen lid van Sportlust ’46 meer bent.
  - Indien het bestuur van Sportlust ’46, gelet op de belangen van de vereniging, dat noodzakelijk acht. 
 18. Bij het eindigen van uw gebruiksrecht bent u verplicht de ledenpas onverwijld aan de Secretaris te overhandigen. 
 19. Via de officiële clubkanalen houden wij u op de hoogte van komende kortingsacties. Wij hebben het recht om de geldende kortingsacties op ieder moment te wijzigen. 
 20. Wij kunnen op ieder gewenst moment, zonder terugwerkende kracht, nieuwe ledenpassen uitgeven met gewijzigde mogelijkheden of voorwaarden, of tegen andere vergoedingen, dit zal bekend worden gemaakt via de clubkanalen.
 21. Bij onduidelijkheden beslist het bestuur van Sportlust ’46.

 

23 oktober 2021 v1.0

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!